Termeni și condiții de utilizare

Termenii și Condițiile generale de utilizare stabilesc termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului „dumbravitadecide.ro” de către potențialii vizitatori.

Dumbravița Decide (în continuare denumit „Site”, „Platformă”, ”dumbravitadecide.ro”) este o platformă în care cetățenii din Dumbrăvița pot trimite propuneri de proiecte care pot fi implementate în localitate, unde pot selecta și vota proiecte și unde pot contribui la construirea bugetului comunei. 

 

1. Obiectivul Platformei Obiectivul dumbravitadecide.ro este de a facilita participarea la un proces de bugetare participativă a cetățenilor care își doresc să se implice. 

 • Site-ul permite înregistrarea cetățenilor în platformă și crearea de conturi de utilizator
 • Publicarea de propuneri de proiecte de către cetățeni și votarea propunerilor selectate.
 • Informarea publicului larg cu privire la procesul de bugetare participativă

Definiții:

 • Utilizator: Orice cetățean care are domiciliul sau reședința în Dumbravița, care dorește să propună un proiect către Primăria Dumbravița, să voteze un proiect sau să urmărească procesul de bugetare participativă. 
 • Proiect: orice propunere de proiect publicată de un cetățean care are domiciliul sau reședința în Dumbravița care va fi analizată de o comisie de specialitate și validată sau respinsă pentru a intra în etapa publică de votare
 • Bugetare Participativă: proces de consultare și înregistrare de propuneri de proiecte pentru comuna Dumbrăvița, coordonat de Primăria Dumbrăvița.

 

2. Datele personale prelucrate Completând formularele puse la dispoziție în platforma dumbravitadecide.ro, putem colecta următoarele date cu caracter personal (denumite în continuare „Date personale”):

 • numele și prenumele 
 • e-mailul 
 • codul numeric personal
 • numărul de telefon

 

3. Scop și temei Primăria Dumbrăvița prelucrează date cu caracter personal doar în interesul utilizatorilor site-ului dumbravitadecide.ro.Primăria Dumbrăvița prelucrează datele personale menționate mai sus doar cu scopul de a construi profilul de utilizator în platformă pentru utilizatorii care doresc să se înregistreze și pentru a transmite mesaje de răspuns la propunerile făcute de aceștia.

 

4. Durata stocării Datele personale furnizate sunt stocate temporar pe durata funcționării platformei dumbravitadecide.ro.

 

5. Transmiterea datelor personale către terți Primăria Dumbrăvița nu va furniza datele personale unor terți. Transmiterea unui mesaj către Primăria Dumbrăvița constituie consimțământul exprimat de tine ca Primăria să te contacteze. Datele pot fi furnizate și către instituții sau autorități publice, precum și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale, ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

 

6. Drepturile tale În calitate de utilizator al platformei dumbravitadecide.ro, potrivit Legii nr. 679/2016, precum și, începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului General privind protecția datelor, ai următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor personale de către Primăria Dumbrăvița;
 • Dreptul de acces la datele personale, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
 • Dreptul de intervenție, rectificarea, ștergerea sau portabilitatea datelor personale, la cerere și în mod gratuit;
 • Dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bucureşti, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, www.dataprotection.ro) sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege;
 • Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat;

începând cu 25 mai 2018, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, dreptul la restricționarea prelucrării.

 

7. Securitate și confidențialitate Protecția informațiilor în cursul prelucrării datelor tale personale este o preocupare majoră a Primăriei Dumbrăvița, de aceea toate datele personale colectate în cursul vizitelor pe dumbravitadecide.ro sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România. Primăria Dumbrăvița folosește tehnologii de ultimă generație și ia toate măsurile tehnice rezonabile pentru transmiterea și păstrarea datelor personale în condiții de deplină securitate și confidențialitate.

Toate datele personale de pe site sunt stocate și procesate pe servere situate în Uniunea Europeană, ce cad sub incidența legislației europene de protecție a datelor personale. Nicio informație oferită pe acest site nu părăsește teritoriul Uniunii Europene.

Primăria Dumbrăvița se angajează să nu dezvăluie datele personale cu privire la vizitele tale pe dumbravitadecide.ro, exceptând situațiile legale sau situațiile prezentate în acest document de Termeni și Condiții.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile utilizatorilor noștri, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale în termen de 72 de ore. Dacă incidentul de securitate este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale, vei fi, de asemenea, notificat.

 

8. Marca și dreptul de autor Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe acest site este deținut de Primăria Dumbrăvița. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către Primăria Dumbrăvița, titularul acestui drept.

Toate drepturile sunt rezervate.

Este strict interzisă folosirea acestui Site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului său a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea Primăriei Dumbrăvița.

Primăria Dumbrăvița va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.

 

9. Modificări Termeni și Condiții generale  "Termenii și Condițiile generale de utilizare" constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și Primăria Dumbrăvița în privința utilizării dumbravitadecide.ro. Primăria Dumbrăvița își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi "Termenii și Condițiile generale de utilizare" în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa contact@primaria-dumbravita.ro:.

 

11. Contactează-ne  Pentru orice întrebări, precum și pentru exercitarea drepturilor tale legate de prelucrarea datelor personale de către Primăria Dumbrăvița, ne poti contacta la:

Adresa: Primăria Dumbrăvița, Strada Petőfi Sándor nr. 31, Dumbrăvița 307160, jud. Timiș

E-mail: contact@primaria-dumbravita.ro