Întrebări Frecvente

Cine poate depune proiect?

Pot participa la procesul de bugetare participativă toţi cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în localitatea Dumbrăviţa și au vârsta de minim 16 ani. De asemenea pot înainta propuneri de proiecte și asociaţiile, fundaţiile, ONG-urile și societățile comerciale cu sediul în Dumbrăviţa. Persoanele fizice sau juridice care depun proiecte trebuie să prezinte o dovadă prin care să arate că respectă condiţiile (copie după CI, adeverinţă din partea angajatorului sau a școlii, respectiv o copie după certificatul de înregistrare sau alt document doveditor).

 

Cum pot depune idei de proiecte pentru bugetarea participativă?

Proiectele se depun prin platforma online dedicată bugetării participative sau fizic la sediul primăriei, în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea proiectelor. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Primăriei localităţii Dumbrăviţa și să vizeze un spațiu din proprietatea publică a localităţii.

 

Câte proiecte pot depune?

Fiecare persoană fizică sau juridică poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite.

 

Care este bugetul în care trebuie să se încadreze ideea mea de proiect?

Fiecare idee trebuie să se încadreze în maximum 250.000 de lei per domeniu propus către participanți.

 

Cine evalueaza ideea mea de proiect?

Evaluarea proiectelor se va face de către o Comisie de evaluare constituită în acest scop, conform aprobării Consiliului Local. Această comisie are următorul rol:

  1. organizează și monitorizează desfășurarea campaniei;
  2. verifică propunerile din punct de vedere financiar și legal;
  3. filtrează sugestiile trimise de cetăţeni pe considerente de impact, fezabilitate și Eligibilitate;
  4. fuzionează ideile convergente, eliminând redundanţa și suprapunerea ideilor. Comisia de evaluare este compusă din 13 persoane: 3 reprezentanți ai comunității, 2 reprezentanți ai primăriei, 8 consilieri locali

 

De ce este important să particip?

  • Pentru a-ți face auzite mai bine așteptările pentru îmbunătățirea calității vieții cartierului/comunității în care trăiești, din Dumbrăvița
  • Ca să te implici în dezvoltarea urbană printr-un proces deschis, transparent și activ de asumare și co-creare a Dumbrăviței
  • Ca să simți că ești parte din deciziile ce privesc întreaga comunitate, ca în Agora, leagănul democrației participative
  • Ca să ajuți la transparentizarea actului administrativ public local
  • Ca să pui umărul la consolidarea relației dintre autorități și cetățeni, printr-o comunicare mai eficientă, dialog deschis și colaborare de ambele părți
  • Ca să ai ocazia să te implici activ în urmărirea și implementarea ideii tale.

 

 

________________________________________________________________

Navighează către: