Bugete participative

#ImpreunaDecidem

Vezi rezultatele
Etapa curentă

Anunțul proiectelor câștigătoare

Etapele proiectului de bugetare participativă

Evaluarea proiectelor

-

Evaluarea proiectelor se va face de către o Comisie de evaluare constituită în acest scop, conform aprobării Consiliului Local. Această comisie are următorul rol: organizează și monitorizează desfășurarea campaniei; verifică propunerile din punct de vedere financiar și legal; filtrează sugestiile trimise de cetăţeni pe considerente de impact, fezabilitate și Eligibilitate; fuzionează ideile convergente, eliminând redundanţa și suprapunerea ideilor. Comisia de evaluare este compusă din 13 persoane: 3 reprezentanți ai comunității, 2 reprezentanți ai primăriei, 8 consilieri locali.

Contestații și clarificări

-

Comisia va lua în calcul și proiectele cu potențial înalt de eligibilitate dar cu sincope în descriere, transmițându-le răspuns cu privire la sugestiile de îmbunătățire și termenul până la care propunerea poate fi modificată. În cazul in care acestea au modificat proiectul astfel încât să țină cont de recomandările Comisiei, se vor considera eligibile și vor intra la vot. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetățenilor.

Prezentarea și dezbaterea listei finale

-

În această etapă va avea loc prezentare proiectelor depuse de cetățeni și va avea loc o nouă dezbatere pe marginea propunerilor făcute spre implementare în comuna Dumbrăvița. 

Cetățenii vor fi invitați să discute toate aspectele propunerilor exprimate înainte de etapa decisivă a votului direct pentru toate ideile exprimate în platforma de bugetare participativă. 

Votul comunității

-

Votul are loc online într-o singură etapă.

Fiecare votant va vota un singur proiect per domeniu. lerarhizarea proiectelor se va face în funcţie de numărul de voturi, în limita bugetului alocat. Proiectele selectate în urma celor două proceduri de consultare publică (vot online și vot popular în cadrul întâlnirilor publice) vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al localitatii și implementate prin grija conducerii executive a Primăriei localității Dumbrăvița.

Anunțul proiectelor câștigătoare

-

Sunt declarate câștigătoare proiectele aflate pe prima poziție în fiecare domeniu în urma votului cetățenilor.

Primăria Dumbrăvița se angajează sa demareze procedurile de implementare a proiectelor câștigătoare din fiecare domeniu începând cu anul următor desfășurării procesului de vot. 

Vezi rezultatele

Domeniile finanțate

 • Sănătate250.000 RON
 • Sport250.000 RON
 • Social250.000 RON
 • Smart City250.000 RON
 • Protecția mediului250.000 RON
 • Mobilitate, accesibilitate şi siguranţă circulaţie250.000 RON
 • Infrastructură stradală250.000 RON
 • Educație250.000 RON
 • Digitalizare250.000 RON
 • Cultură250.000 RON
 • Amenajare spaţii publice250.000 RON
 • Amenajare de spații verzi și locuri de joacă250.000 RON
 • Alte domenii de interes pentru comunitate250.000 RON

Vezi pe hartă unde au fost propuse proiecte până acum

Alte informații utile

Pentru a participa în această rundă de bugetare participativă este important să citiți cu atenție Regulamentul de participare, accesibil din meniul principal.